Electra Metropolis

Το Electra Metropolis πιστοποιήθηκε με LEED v3 New Construction & Major Renovation, αποτελώντας έτσι το πρώτο ξενοδοχείο LEED στην Ελλάδα. Το έργο των 13.000τμ περιλάμβανε τη μεγάλη ανακαίνιση και συντήρηση του υπάρχοντος κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Η ομάδα του έργου χρησιμοποίησε διάφορες στρατηγικές για τη μείωση των απαιτήσεων ενέργειας και νερού, τη δημιουργία ενός υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος, τον  εξορθολογισμό της ζήτησης πόρων και την εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών. Το Electra Metropolis αποτελεί έργο ορόσημο και είναι πρωτοποριακό στον τομέα LEED για την Φιλοξενία σε μια χώρα με πολλή έντονη δραστηριότητα στο ξενοδοχειακό τομέα. Λόγω της μεγάλης ζήτησης για πράσινα ξενοδοχεία και βιώσιμες λειτουργίες, το ξενοδοχείο συμμετείχε στον παγκόσμιο μετασχηματισμό της ξενοδοχειακής βιομηχανίας προς πιο πράσινες προσεγγίσεις σε επίπεδο επενδύσεων ενισχύοντας την υφιστάμενη αξία του.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ: P. Liakos
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ: KION
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Aktor

Κοινοποίηση Έργου
Top view of Electra Metropolis another interior of Electra Metropolis Interior of Electra Metropolis
  • TYPE : Hospitality
  • YEAR : 2017
  • LOCATION : Athens GR
  • RATING : LEED
  • SERVICES : Sustainability Consulting
ΤΥΠΟΣ

Hospitality

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

13000

ΘΕΣΗ

Athens GR

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Electra

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Sustainability Consulting
• Energy Modeling

RATING

LEED

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Completed
2017

ΕΠΙΤΕΥΞΗ

LEED v3 BD+C

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο